Kod Adıyla ‘Raine’

Kod adıyla ‘Raine’, Birinci Dünya Savaşı’na birebir tanıklık eder. Bu tanıklık onu mücadele etmeye sevk eder. Mücadelesi yüzünden türlü işkencelere maruz kalsa da asla vazgeçmez. 95 yaşında olan  Madeleine Riffaud, çocukluğunu 1. Dünya…